Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Acceptable
acceptable, -es
(Del llatí acceptabĭlis, mat. sign.)
  1. adj. m. i f. Que pot o mereix ser acceptat: No és un treball dun expert pero és acceptable.
  2. ant. Agradable.
Buscar Acceptable en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.