Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: útil
útil, -ls
(Del llatí ūtĭle, mat. sign.)
  1. adj. m. i f. Que pot servir.
  2. Capaç dobrar o de ser usat de manera beneficiosa.
  3. Que dona profit, fruit o interés.
  4. ant. Utilitat, profit.
Buscar útil en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.