Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: ètic
ètic, -ca, -cs, -iques
(Del llatí ethĭcus, i este del grec.)
  1. adj. m. Relatiu a la moral o propi della.
  2. Conforme a la moral, recte.
ètic, -ca, -cs, -iques
  1. adj. m. var. form. i ort. ant. V. hèctic // Tísic. (Del llatí hectĭcus, mat. sign.)
Buscar ètic en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: hètic.