Necessitem que colabores: >> Fes-te patró << >> Donació <<
Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Una coincidència per a reché.

reché
(De che en el prefix reforçador re-, que apareix en unes atres interjeccions com: redeu, recollons, redimoni, recontra.)
interj. Forma intensiva de l’interjecció típica valenciana che.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: rec i rechó.