Necessitem que colabores: >> Fes-te patró << >> Donació <<
Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Una coincidència per a nono.

nono
(D’orige onomatopèyic.)
s. m. En llenguage infantil, fer nono, dormir. // Sòn.