Necessitem que colabores: >> Fes-te patró << >> Donació <<
Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Una coincidència per a ha.

ha
interj. Expressió que indica sorpresa, dolor, goig, entusiasme, etc. // ¡Ha!¡ha!, exclamació que imita la rialla.