Necessitem que colabores: >> Fes-te patró << >> Donació <<
Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Una coincidència per a collins.

collins
interj. Sol utilisar-se com a exclamació, per a no dir collons.