Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Una coincidència per a Inundació.

inundació, -ons
(Del llatí inŭndatiōne, mat. sign.)
s. f. Acte i efecte d’inundar o d’inundar-se.