Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: usuals
usual, -ls
(Del llatí usuāle, mat. sign.)
  1. adj. m. i f. ant. Que servix per a ser usat.
  2. Dus comú, freqüent.
Buscar usuals en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.