Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: quixalera
quixaler, -ra, -rs, -res
  1. s m. local. i coloq. Dentiste.
quixalera, -res
  1. s. f. local. Dentadura.
  2. local. Brancalada duna porta o finestra.
Buscar quixalera en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.