Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: prepondre
prepondre
Flexió verbal »
(Del llatí praeponĕre, mat. sign.)
  1. v. tr. ant. Antepondre, posar davant.
Buscar prepondre en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.