Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: ora
ora, -res
  1. s. f. ant. Vora.
ora, -res
  1. s. f. var. ort. ant. V. hora i derivats.
  • ora coincidix en:
    • la 3ª persona del present d'indicatiu de orar
    • la 2ª persona d'imperatiu de orar
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: hora.