Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: misteres
mistera, -res
(Format sobre misto.)
  1. s. f. Encenedor de bojaca.
  2. ant. Caixa a on se duyen o guardaven els mistos.
Buscar misteres en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.