Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: mandranga
mandranga, -gues
(Derivat de mandra i el sufix -anc en femení (-anga), com pendanga de pendó o verdanc, de vert.)
  1. adj. m. i f. Pereós, gos, malfaener.
  2. A la figa mandranga, loc. Arreu, de qualsevol manera, a la babalà.
Buscar mandranga en: