Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: magenca
magenca, -nques
  1. s. f. local. ant. V. checlet. (Format sobre maig, com juliola sobre juliol.)
Buscar magenca en:
  • magenca coincidix en:
    • la 3ª persona del present d'indicatiu de magencar
    • la 2ª persona d'imperatiu de magencar
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: magencat i magencada.