Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: larch
larch
  1. adj. m. var. form. i ort. ant. V. llarc i derivats.
Buscar larch en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: llarc i larc.