Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: fraules
fraula, -les
(Del llatí fragŭla, dim. de fraga, mat. sign.)
  1. s. f. Fruit comestible, saborós i de color roig propi de la fraulera (Fragaria vesca).
observacions/documentació: "frau, engaño. fraula, fresa. fre, freno. Frens, frenos.”. Just Pastor Fuster. Breve vocabulario valenciano-castellano. 1827. “Fraula; f.; ant. Fresa. Lo mismo que FRAURA, FRAGA y FRESA”. J. Escrig y Martínez. Diccionario valenciano-castellano.”. 1887. “...en arribar la primavera, es servien unes exquisides fraules preparades amb suc de taronja.”. Jesús Ernest Martínez Ferrando. La botiga dels llibres vells. 1919. “Ací feu una taula de les taules / i la fam dels camins sap satisfer / el triomf instantani de les fraules.”. Xavier Casp. Braçat. 1955. “El substantiu FRAULA, lleugerament deformat, l’usa Llorente en els seus versos: «La que la roja fraura, al rompre el dia, cull una a una...».”. Enric Valor. Sobre certs noms de fruita. 1963. “Després he col·locat el tauler amb les figures a la taula, entre el llum i la safata de fraules que tant els agraden a les nenes...”. Josep Ballester. El Col.leccionista de fades. 2008.
Buscar fraules en: