Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: esment
esment, -ts
(Derivat posverbal de esmentar.)
    1. s. m. ant. Conte, atenció.
    2. Prendre esment, ant. Fixar-se, parar atenció.
  1. desus. Recort, evocació, memòria.
Buscar esment en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: -ment i ment.