Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: emprenyar
emprenyar
Flexió verbal »
(Del llatí impraegnāre, mat. sign.)
  1. v. tr. ant. Prenyar, fecundar.
  2. ant. i refl. Embarassar-se.
  3. coloq. Enujar, molestar, boixar, importunar.
  4. Emprenyar la gata, loc. Entretindre o fer més llarc un assunt, diferir la seua resolució.
Buscar emprenyar en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: prenyar.