Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: discordants
discordant, -ts
  1. adj. m. i f. ant. Que està en discòrdia o desacort.
observacions/documentació: “... e encara que son abdos los testimonis, son discordantz en lo preu de la somera”. Pere de Golmés, Guillem de Castalla. Llibre de la Cort del Justicia de Cocentaina. 1277.
Buscar discordants en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.