Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: deprés
deprés, -sa, -sos, -ses
  1. adj. m. Aprés, estudiat.
deprés
  1. adv. ant. En acabant, més tart, despuix, posteriorment.
Buscar deprés en:
  • deprés coincidix en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.