Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: departir
departir
Flexió verbal »
(Del llatí departīre, dividir.)
  1. v. tr. Dividir en parts.
  2. Repartir, distribuir.
  3. ant. Separar dos persones o dos animals agarrats en força.
  4. intr. Parlar, conversar.
Buscar departir en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.