Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: companyons
companyó, -ona, -ons, -ones
(Del llatí *companiōne, mat. sign. El que compartix el pa en un atre.)
  1. s. m. i f. Qui va, està, habita o treballa en companyia dun atre: Tinc huit companyons de treball.
  2. ant. Soldat ras.
  3. vulg. i desus. Testícul.
Buscar companyons en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.