Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: clos
clos, -sa, -sos, -ses
(Del llatí clausu, tancat.)
  1. adj. m. ant. Tancat.
  2. Camp clos, espai tancat a on se feen els torneigs migevals.
  3. ant. Recint.
Buscar clos en:
  • clos coincidix en:
    • el participi masculí singular de cloure
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: enclòs.