Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: caüt
caüt, -üda, -ts, -üdes
  1. adj. m. ant. Caigut. (Duna forma del llatí vulgar cadūtus, participi analògic de cadĕre, caure.)
Buscar caüt en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: caut.