Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: apotecari
apotecari, -is
  1. s. m. var. ant. V. potecari i derivats.
Buscar apotecari en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.