Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: ça
ça
(Del llatí ecce hāc, a esta part.)
  1. adv. ant. A esta part. Susava formant les locucions ençà i deçà.
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: sa i .