Necessitem que colabores: >> Fes-te patró << >> Donació <<
Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Una coincidència per a upa.

¡upa!
(Formació expressiva.)
interj. Interjecció utilisada per a animar o incitar a alçar-se o a alçar una cosa pesada.