Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Una coincidència per a rey.

rey, -yna, -ys, -ynes
s. m. var. ort. ant. V. rei i derivats.
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: rei.