Necessitem que colabores: >> Fes-te patró << >> Donació <<
Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Una coincidència per a pum.

pum
(Onomatopèyic.)
interj. Onomatopeya d’un soroll potent, com ara una explosió, un colp…