Necessitem que colabores: >> Fes-te patró << >> Donació <<
Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Una coincidència per a pimpam.

pimpam, -ms
(D’orige onomatopèyic.)
s. m. Soroll d’una cosa que colpeja repetidament.