Necessitem que colabores: >> Fes-te patró << >> Donació <<
Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Una coincidència per a paf.

paf
interj. Onomatopeya del sò produït per un cos al topetar en un atre o contra terra.