Necessitem que colabores: >> Fes-te patró << >> Donació <<
Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Una coincidència per a dranc.

dranc, -cs
(D’orige onomatopèyic.)
s. m. Campanada, so que fa la campana.