Necessitem que colabores: >> Fes-te patró << >> Donació <<
Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Una coincidència per a chape.

chape
(cf. el port. sape o el cast. zape.)
interj. Interjecció utilisada per a fer fugir als gats.
  • chape coincidix en:
    • la 3ª persona del present de subjuntiu de chapar
    • la 1ª persona del present de subjuntiu de chapar
    • la 1ª persona del present d'indicatiu de chapar
    • la 3ª persona d'imperatiu de chapar
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: chapó.