Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Una coincidència per a cataclac.

cataclac
Onomatopeya del soroll que fa una cosa que cau.