Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Una coincidència per a catabum.

catabum
Onomatopeya del soroll que fa una cosa que cau.