Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Una coincidència per a Hortaliça.

hortaliça, -ices
(Derivat del llatí hŏrtus, hort, en els sufixos -āle -īcea.)
s. f. Verdura o planta comestible cultivada en horts o hortes.