Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Una coincidència per a Ganado.

ganado, -os
(Del cast. ganado, mat. sign.)
s. m. Conjunt d’animals o bésties d’una mateixa espècie. // Conjunt d’animals domèstics.
observ. Se tracta d’una forma d’orige castellà introduïda en la llengua valenciana durant l’época clàssica i utilisada pels escritors clàssics. Popularment se pronuncia ganao.
ref. Ganado desbarriat, el llop se’l menja.