Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: teulat
teulat, -ada, -ts, -ades
(Del part. de teular.)
  1. adj. m. Enteulat, cobert de teules.
teulat, -ts
(Del llatí tegŭlātum, mat. sign.)
  1. s. m. local. Teulada.
teulat, -ts
  1. s. m. local. Teuladí.
Buscar teulat en:
  • teulat coincidix en:
    • el participi masculí singular de teular
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • La caiguda de la –d– intervocàlica en la terminació –ada, –ades és general i característica del valencià, ni s’ha de considerar vulgarisme ni s’ha de pronunciar esta -d-, que es manté en l’escritura; trompada, portada, comprada, pronunciades sense caiguda de -d-, conferix al valencià parlat una afectació que el parlant rebuja. (L'Estàndart Oral Valencià)
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: enteulat.