Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: suscitar
suscitar
Flexió verbal »
(Del llatí suscĭtāre, mat. sign.)
  1. v. tr. Causar, promoure una polèmica, un sentiment, etc.
  2. ant. Resucitar.
Buscar suscitar en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.