Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: retre
retre
Flexió verbal »
(Del llatí reddĕre, mat. sign.)
  1. v. tr. ant. Rendir.
  2. ant. Retornar, donar.
Buscar retre en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: retro-, retrò i vade retro.