Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: polit
polit, -ida, -ts, -ides
(Adjectivació del part. pass. de polir.)
  1. adj. m. Pulcre, agraciat, refinat.
  2. Ben paregut, ben vestit, ben presentat.
  3. Ben plantat, robust, gran
ref. No et digues polida, que de la pigota no sigues eixida.
polit, -ts
(Substantivació de polit.)
  1. s. m. dialect. Tito.
Buscar polit en:
  • polit coincidix en:
    • el participi masculí singular de polir
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: poli- i pollí.