Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: oc
oc
  1. s. m. Llengua doc.
oc
(De l’occità oc, si.)
  1. conj. afirmativa. ant. Si.
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: hoc i ad hoc.