Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: escalla
escalla, -lles
(Del llatí scandŭla, varietat de forment.)
  1. s. f. ant. Pell o corfa del forment.
Buscar escalla en:
  • escalla coincidix en:
    • la 3ª persona del present d'indicatiu de escallar
    • la 2ª persona d'imperatiu de escallar
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: escallat, escalada, cala, callat, callada, calada, escala i calat.