Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: coralí
coralí, -ina, -ins, -ines
(Del llatí corallīnu, mat. sign.)
  1. adj. m. Paregut al coral o de coral.
Coralí
(Del it. Corradino, Conrad.)
  1. s. m. ant. Nom propi dhome.
Buscar coralí en:
  • coralí coincidix en:
    • la 1ª persona del pret. perfecte d'indicatiu de coralar
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.