Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: cobertores
cobertora, -res
(Del llatí coopĕrtōria, mat. sign.)
  1. s. f. ant. Pretext que amaga la verdadera intenció.
  2. ant. cobertor (tapadora dun atifell).
Buscar cobertores en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.