Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: aruga
aruga, -gues
  1. s. f. var. local. V. gruga i derivats.
Buscar aruga en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: arruga i arrugat.