Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: aquí
aquí
  1. adv. dialect. V. ací.
Buscar aquí en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: aqueu i Aqueu.