Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: acostant
acostant, -ts
  1. adj. m. i f. ant. Que sacosta.
Buscar acostant en:
  • acostant coincidix en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.