Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Catorzena
catorzena, -nes
  1. s. f. inus. Série de catorze dies, anys o coses.
catorzén, -na, -ns, -nes
  1. adj. m. ant. V. catorzau.
catorzé, -ena, -ens, -enes
(Derivat de catorze, en el sufix -é, del llatí -ēnus.)
  1. adj. m. ant. V. dècim quart.
  2. num. partitiu. V. catorzau.
Buscar Catorzena en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.